Numbers - Korzystanie z własnych formatów wyświetlania wartości w komórkach tabeli

background image

Korzystanie z własnych formatów wyświetlania wartości w komórkach
tabeli

Można utworzyć własne formaty wyświetlania liczb, tekstu oraz daty i czasu.
Samodzielnie tworzone formaty komórek (czyli własne formaty) znajdują się na liście w
menu formatów komórek, dostępnym w pasku formatu.

Własne formaty można także znaleźć na liście formatów w oknie Inspektora komórek.

Czynność

Informacje

Zdefiniowanie własnego formatu liczbowego,
ustalającego wyświetlanie walut, cyfr
ułamkowych i innego formatowania liczby w
komórce tabeli

„Utworzenie własnego formatu liczbowego“ na
stronie 107
„Definiowanie części całkowitej we własnym
formacie liczbowym“ na stronie 110
„Definiowanie części dziesiętnej we własnym
formacie liczbowym“ na stronie 111
„Definiowanie skali we własnym formacie
liczbowym“ na stronie 112

Zdefiniowanie własnego formatowania liczb,
różnego w zależności od wartości w komórce
tabeli

„Przypisywanie warunków do własnego formatu
liczbowego“ na stronie 114

Zdefiniowanie własnego formatu daty/czasu,
ustalającego sposób wyświetlania w tabeli dni,
miesięcy, lat, godzin, minut itp.

„Tworzenie własnego formatu daty i czasu“ na
stronie 116

Zdefiniowanie tekstu, który ma pojawiać się obok
wartości wprowadzonej do komórki tabeli

„Utworzenie własnego formatu tekstowego“ na
stronie 117

Zarządzanie utworzonymi przez siebie formatami „Zmiana własnego formatu komórki“ na

stronie 118
„Zmiana kolejności, zmiana nazw i usuwanie
własnych formatów komórek“ na stronie 119