Numbers - Korzystanie z formatu walutowego w komórkach tabel

background image

Korzystanie z formatu walutowego w komórkach tabel

Format walutowy służy do wyświetlania wartości walutowych.

Jeżeli chcesz zdefiniować format walutowy, wyświetlający dwa miejsca dziesiętne,
separator tysięczny i liczby ujemne ze znakiem minus, zaznacz jedną lub kilka
komórek, po czym kliknij w przycisk formatowania walutowego w pasku formatu.
Użyj znajdujących się obok przycisków do zmniejszania i zwiększania liczbym miejsc
dziesiętnych.

Przycisk zwiększania liczby

miejsc dziesiętnych

Przycisk zmniejszania
liczby miejsc dziesiętnych

Przycisk formatu
walutowego

Większą kontrolę nad formatem walutowym można uzyskać za pomocą Inspektora
komórek

Jak zastosować format walutowy za pomocą Inspektora komórek?

1

Zaznacz jedną lub kilka komórek.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Inspektora

komórek.

3

Rozwiń menu „Format komórki” i wybierz z niego „Waluta”.

4

Rozwiń menu „Symbol” i wybierz symbol waluty.

Liczbę opcji w menu „Symbol” można zwiększyć, wybierając Numbers > Preferencje i
zaznaczając opcję „Pokaż pełną listę walut w Inspektorze komórek”, znajdującą się w
panelu „Ogólne”.

5

Jeżeli chcesz określić liczbę miejsc po przecinku, użyj pola „Dziesiętne”. Gdy wartość

zawierać będzie więcej miejsc po przecinku, zostanie zaokrąglona. Przykładowo, jeżeli
komórka ma wyświetlać dwa miejsca po przecinku, wartość 3,456 będzie wyświetlona
jako 3,46 (a nie 3,45).

6

Jeżeli chcesz ustalić sposób wyświetlania liczb ujemnych, wybierz pozycję z menu

znajdującego się obok pola liczby miejsc po przecinku.

7

Jeżeli chcesz wybrać, czy używany ma być separator tysięczny, włącz lub wyłącz opcję

„Separator tysięczny”.

8

Jeżeli chcesz, aby w komórce wyświetlany był symbol waluty, zaznacz opcję „Styl

księgowy”.