Numbers - Korzystanie z formatu ułamkowego w komórkach tabel

background image

Korzystanie z formatu ułamkowego w komórkach tabel

Format ułamkowy określa sposób wyświetlania tych części wartości, które są mniejsze
niż 1. Przykładowo, po wybraniu formatu „Połówki”, 27,5 wyświetlane jest jako 27 1/2,
natomiast po wybraniu formatu „Ósemki” — jako 27 4/8.

Jeżeli chcesz zdefiniować format ułamkowy, zaznacz jedną lub kilka komórek, kliknij w
przycisk formatów w pasku formatu, wybierz z rozwiniętego menu „Ułamki”, po czym
wybierz format z podmenu.

Przycisk formatu komórek

Możesz także użyć Inspektora komórek.

Jak zastosować format ułamkowy za pomocą Inspektora komórek?

1

Zaznacz jedną lub kilka komórek.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Inspektora

komórek.

3

Rozwiń menu „Format komórki” i wybierz z niego „Ułamek”.

4

Rozwiń menu „Dokładność” i wybierz z niego format wyświetlania.

102

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

background image

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

103