Numbers - Korzystanie z formatu naukowego w komórkach tabel

background image

Korzystanie z formatu naukowego w komórkach tabel

Format naukowy polega na przedstawianiu liczb jako wykładnika potęgi 10. Wykładnik
wyświetlany jest po literze E. Przykładowo, liczba 5,00 wyświetlana jest w formacie
naukowym jako 5,00E+00, natomiast 12345 jako 1,23E+04.

Jeżeli chcesz zdefiniować format naukowy wyświetlający dwa miejsca dziesiętne,
zaznacz jedną lub kilka komórek, kliknij w przycisk formatów komórek w pasku
formatu i wybierz „Naukowy” z rozwiniętego wówczas menu.

Większą kontrolę nad liczbą cyfr po separatorze dziesiętnym można uzyskać za
pomocą Inspektora komórek

Jak zastosować format naukowy za pomocą Inspektora komórek?

1

Zaznacz jedną lub kilka komórek.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Inspektora

komórek.

3

Rozwiń menu „Format komórki” i wybierz z niego „Naukowy”.

4

Jeżeli chcesz określić liczbę miejsc po przecinku, użyj pola „Dziesiętne”.