Numbers - Korzystanie z formatu liczbowego w komórkach tabel

background image

Korzystanie z formatu liczbowego w komórkach tabel

Format liczbowy pozwala określić liczbę wyświetlanych miejsc po przecinku, wygląd
separatora tysięcy i sposób prezentacji liczb ujemnych.

Jeżeli chcesz zdefiniować format liczbowy bez separatora tysięcznego, wyświetlający
dwa miejsca dziesiętne i liczby ujemne ze znakiem minus, zaznacz jedną lub kilka
komórek, po czym kliknij w przycisk formatowania liczbowego w pasku formatu.
Użyj znajdujących się obok przycisków do zmniejszania i zwiększania liczbym miejsc
dziesiętnych.

Przycisk formatu liczbowego

Większą kontrolę nad formatem liczbowym można uzyskać za pomocą Inspektora
komórek

Jak zastosować format liczbowy za pomocą Inspektora komórek?

1

Zaznacz jedną lub kilka komórek.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Inspektora

komórek.

3

Rozwiń menu „Format komórki” i wybierz z niego „Liczba”.

4

Jeżeli chcesz określić liczbę miejsc po przecinku, użyj pola „Dziesiętne”.

Gdy wartość zawierać będzie więcej miejsc po przecinku, zostanie zaokrąglona.
Przykładowo, jeżeli komórka ma wyświetlać dwa miejsca po przecinku, wartość 3,456
będzie wyświetlona jako 3,46 (a nie 3,45).

5

Jeżeli chcesz ustalić sposób wyświetlania liczb ujemnych, wybierz pozycję z menu

znajdującego się obok pola liczby miejsc po przecinku.

6

Jeżeli chcesz wybrać, czy używany ma być separator tysięczny, włącz lub wyłącz opcję

„Separator tysięczny”.

98

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

background image

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

99