Numbers - Korzystanie z formatu daty i czasu w komórkach tabel

background image

Korzystanie z formatu daty i czasu w komórkach tabel

Format daty i czasu pozwala wyświetlać wartości daty i czasu.

Jeżeli chcesz zdefiniować format daty i czasu, zaznacz jedną lub kilka komórek, kliknij
w przycisk formatów komórek w pasku formatu, wybierz „Data i czas” z rozwiniętego
wówczas menu, po czym wybierz opcję z podmenu.

Przycisk formatu komórek

Kliknij w „Więcej”, aby
zastosować domyślny
format daty/czasu
z motywu i otworzyć
Inspektora komórek.

Większą kontrolę nad formatem daty i czasu można uzyskać za pomocą Inspektora
komórek

Jak zastosować format daty i czasu za pomocą Inspektora komórek?

1

Zaznacz jedną lub kilka komórek.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Inspektora komórek.

3

Rozwiń menu „Format komórki” i wybierz z niego „Data i czas”.

4

Sposób wyświetlania daty możesz wybrać z menu „Data”.

5

Sposób wyświetlania godziny możesz wybrać z menu „Czas”.