Numbers - Korzystanie z formatu czasu trwania w komórkach tabel

background image

Korzystanie z formatu czasu trwania w komórkach tabel

Format czasu trwania służy do wyświetlania wartości opisujących odcinki czasu,
wyrażone w tygodniach, dniach, godzinach, minutach, sekundach i milisekundach.

Jeżeli chcesz zdefiniować format czasu trwania, zaznacz jedną lub kilka komórek, kliknij
w przycisk formatów w pasku formatu, wybierz z rozwiniętego menu „Czas trwania”, po
czym użyj Inspektora komórek, aby ustalić opcje formatu.

background image

Jak zastosować format czasu trwania za pomocą Inspektora komórek?

1

Zaznacz jedną lub kilka komórek.

2

Jeżeli Inspektor komórek jest zamknięty, kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, po

czym kliknij w przycisk Inspektora komórek.

3

Rozwiń menu „Format komórki” i wybierz z niego „Czas trwania”.

4

Narzędzie jednostek pozwala na wybór jednostek, za pomocą których wyświetlany

będzie czas trwania.
Domyślnie używane są godziny, minuty i sekundy (g, m, s).
Jeżeli chcesz wybrać pojedynczą jednostkę, przeciągnij lewy lub prawy koniec suwaka
maksymalnie do środka. Następnie kliknij w środek suwaka i przeciągnij go do
jednostki, której chcesz użyć.
Jeżeli chcesz wybrać kilka jednostek, rozciągnij suwak i przesuń go tak, aby pokrywał
te jednostki, z których chcesz korzystać.

5

Rozwiń menu „Format komórki” i wybierz z niego format wyświetlania.