Numbers - Formatowanie obramowania komórek tabeli

background image

Formatowanie obramowania komórek tabeli

Można zmienić grubość i kolor obramowania komórek tabeli. Da się również
całkowicie ukryć to obramowanie.

Jak zmienić wygląd obramowania komórek tabeli?

1

Zaznacz odcinki obramowania komórek tabeli, które chcesz zmienić. Szczegółowe

instrukcje znajdziesz w rozdziale „Zaznaczanie krawędzi komórek tabeli“ na stronie 58.

2

Użyj narzędzi w pasku formatu lub w oknie Inspektora tabel.

Kliknij, aby wybrać
kolor obrysu.

Kliknij, aby wybrać styl obrysu.

Kliknij, aby wybrać grubość linii.

Menu obrysu: Pozwala wybrać styl obrysu. Wybierz „Brak”, aby ukryć obramowanie
komórki.
Grubość linii: Pozwala ustalić grubość obrysu.
Pole koloru: Pozwala wybrać kolor obrysu.
Kliknięcie w pole koloru w pasku formatu powoduje wyświetlenie matrycy kolorów.
Możesz wybrać kolor, klikając w niego na matrycy. Gdy klikniesz w „Pokaż kolory”,
otwarte zostanie okno wyboru koloru, dające dostęp do dodatkowych opcji.

Kliknięcie w pole koloru w oknie Inspektora tabel otwiera okno wyboru koloru. Więcej
informacji na temat korzystania z tego narzędzia znajduje się w rozdziale „Okno
wyboru koloru“ na stronie 25.