Numbers - Dodawanie komentarzy do komórek tabeli

background image

Dodawanie komentarzy do komórek tabeli

Komentarze pozwalają na zachowanie informacji o komórkach tabeli.

Oto sposoby pracy z komentarzami:
Jeżeli chcesz dodać komentarz do komórki, zaznacz ją i kliknij w „Komentarz” w pasku

m

narzędzi lub wybierz Wstaw > Komentarz. Następnie wpisz tekst w polu komentarza.
Jeżeli chcesz przesunąć komentarz, przeciągnij go w inne miejsce.

m

Jeżeli chcesz ukryć wszystkie komentarze, wybierz Widok > Ukryj komentarze. Komórki,

m

do których przypisane są komentarze, oznaczane są żółtym trójkątem.
Jeżeli chcesz ukryć pojedynczy komentarz, kliknij w przycisk ukrywania (–), znajdujący
się w lewym górnym rogu pola komentarza. Możesz także kliknąć w tym celu w
znacznik komentarza. Ukryty komentarz można wyświetlić na chwilę, umieszczając
wskaźnik nad jego znacznikiem.

background image

Jeżeli chcesz pokazać wszystkie komentarze, wybierz Widok > Pokaż komentarze.

m

Jeżeli chcesz pokazać ukryty komentarz, kliknij w jego znaczek w komórce.
Jeżeli chcesz usunąć komentarz, kliknij w znaczek X, widoczny w prawym górnym rogu

m

pola komentarza.
Jeżeli chcesz, aby komentarze były uwzględniane na wydruku, włącz pokazywanie

m

komentarzy i wybierz Plik > Drukuj.