Numbers - Łączenie komórek tabeli ze sobą

background image

Łączenie komórek tabeli ze sobą

Można łączyć ze sobą sąsiednie komórki tabeli, usuwając ich obramowanie, tak aby
zachowywały się one jak pojedyncza komórka.

Jak połączyć komórki tabeli?

1

Zaznacz dwie lub więcej komórek tabeli. Zaznaczona grupa komórek musi tworzyć

prostokąt. Wszystkie komórki muszą być albo komórkami głównej części tabeli, albo
komórkami nagłówka lub komórkami stopki.

90

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

background image

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

91

2

Wybierz Tabela > Połącz komórki.

Możesz także kliknąć w przycisk „Połącz” w Inspektorze tabel.

Jeżeli chcesz podzielić połączone komórki, zaznacz komórkę utworzoną poprzez
połączenie i wyłącz opcję „Połącz komórki”, znajdującą się w menu tabeli lub kliknij
w przycisk „Rozłącz” w oknie Inspektora tabel.

Oto, co dzieje się z zawartością komórek podczas łączenia:

Połączenie w poziomie komórek zawierających sam tekst lub tekst, liczby,

Â

sformatowane wartości i formuły powoduje połączenie ich zawartości jako tekstu
oddzielonego znakami tabulatora.
Połączenie w pionie komórek zawierających sam tekst lub tekst, liczby,
sformatowane wartości i formuły powoduje połączenie ich zawartości jako tekstu
oddzielonego znakami końca wiersza.
Po połączeniu komórek w kolumnie, tło komórki wynikowej przyjmuje obrazek lub

Â

kolor użyty w najwyżej położonej komórce składowej.
Po połączeniu komórek w wierszu, tło komórki wynikowej przyjmuje obrazek lub
kolor użyty w komórce składowej położonej po lewej stronie.
Gdy komórka zawierająca tekst, liczbę, formułę lub ustalony format zostaje

Â

połączona z pustą komórką, nie ma to wpływu na zawartość tej pierwszej.
Gdy komórka zawierająca liczbę zostanie połączona z pustą komórką, wynikowa

Â

komórka zachowa format liczbowy.

Nie można ukrywać wierszy i kolumn, zawierających połączone komórki.