Numbers - Zaznaczenie grupy komórek tabeli

background image

Zaznaczenie grupy komórek tabeli

Można zaznaczać komórki znajdujące się obok lub z daleka od siebie.

Oto sposoby zaznaczania grupy komórek:
Jeżeli chcesz zaznaczyć sąsiednie komórki tabeli, zaznacz pojedynczą komórkę, po

m

czym wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas zaznaczania kolejnych komórek.
Możesz także kliknąć w komórkę, przytrzymać wciśnięty przycisk myszy i przeciągnąć
wskaźnik nad zakresem komórek.
Jeżeli chcesz zaznaczyć komórki, które nie znajdują się obok siebie, klikaj w nie

m

z wciśniętym klawiszem Command. Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Command w już
zaznaczoną komórkę spowoduje odwołanie jej zaznaczenia.