Numbers - Zaznaczanie krawędzi komórek tabeli

background image

Zaznaczanie krawędzi komórek tabeli

Chcąc zmienić wygląd krawędzi lub przesunąć je, aby zmienić rozmiary wierszy i
kolumn, należy najpierw je zaznaczyć. Pojedyncza krawędź to jedna strona pojedynczej
komórki. Długa krawędź obejmuje wszystkie sąsiednie pojedyncze krawędzie.

Pojedyncza, pozioma
krawędź.

Długa, pionowa
krawędź.

Długa, pozioma krawędź.

Pojedyncza, pionowa
krawędź.

Po zaznaczeniu krawędzi można zmienić ich kolor i obrys (zgodnie z opisem
w „Formatowanie obramowania komórek tabeli“ na stronie 92), a także przeciągnąć
je, aby powiększyć lub zmniejszyć wiersze i kolumny (zgodnie z opisem w „Zmiana
wielkości wierszy i kolumn w tabeli“ na stronie 67).

58

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

59

Oto sposoby zaznaczania odcinków krawędzi:
Jeżeli chcesz zaznaczyć jednocześnie wszystkie krawędzie, zaznacz tabelę, wiersz,

m

kolumnę lub komórkę.
Kliknij w przycisk krawędzi w pasku formatu i wybierz opcję z rozwiniętego wówczas
menu.

Przycisk krawędzi

Możesz także użyć przycisków krawędzi w oknie Inspektora tabel.
Jeżeli chcesz zaznaczać krawędzie w celu zmiany ich wyglądu lub zmiany szerokości

m

kolumn i wysokości wierszy, użyj trybu zaznaczania krawędzi. Wybierz „Włącz
zaznaczanie krawędzi” z menu krawędzi w pasku formatu lub wybierz Tabela > „Włącz
zaznaczanie krawędzi”, po czym zaznacz tabelę, w której chcesz dokonać zmian.
Gdy wskaźnik będzie znajdował się nad poziomą lub pionową krawędzią, zmieni swój
kształt na podwójną strzałkę.

Gdy wskaźnik znajdzie się nad
poziomą krawędzią, wygląda tak.

Gdy wskaźnik znajdzie się nad
pionową krawędzią, wygląda tak.

Jeżeli chcesz zaznaczyć długą krawędź, kliknij w poziomą lub pionową krawędź komórki.
Gdy klikniesz ponownie, zaznaczenie zmieni się na pojedynczą krawędź.
Jeżeli chcesz dodać pojedynczą lub długą krawędź do zaznaczenia, przytrzymaj podczas
klikania wciśnięty klawisz Shift lub Command.
Jeżeli chcesz odwołać zaznaczenie krawędzi, kliknij w nią, trzymając wciśnięty klawisz
Shift lub Command.
Jeżeli chcesz przełączać pomiędzy zaznaczeniem pojedynczej i długiej krawędzi, kliknij w
krawędź.
Jeżeli chcesz wyłączyć tryb zaznaczania krawędzi, wybierz „Wyłącz zaznaczanie krawędzi”
z menu krawędzi w pasku formatu lub wybierz Tabela > „Wyłącz zaznaczanie krawędzi”.