Numbers - Zaznaczanie komórki tabeli

background image

Zaznaczanie komórki tabeli

Obramowanie zaznaczonej komórki tabeli zostaje wyróżnione.

Zaznaczenie komórki powoduje także wyświetlenie kart odwołań na górze i z boku
tabeli.

Jak zaznaczyć pojedynczą komórkę tabeli?

1

Umieść wskaźnik nad komórką. Zmieni się on w biały krzyżyk.

2

Kliknij w komórkę.

56

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

57

Gdy zaznaczona jest jakaś komórka tabeli, możesz używać klawiszy Tab, Return
i klawiszy ze strzałkami do przesuwania zaznaczenia do sąsiednich komórek.
Zaznaczenie pola wyboru „Return przenosi do nast. komórki” (znajdującego się
w opcjach tabeli w oknie Inspektora tabel) zmienia efekty działania klawiszy Return
i Tab. Wyłącz to pole wyboru, jeżeli chcesz, aby klawisz Return powodował przejście do
nowego wiersza tekstu w komórce. Przydaje się to przy wpisywaniu wielu akapitów w
pojedynczych komórkach.

Zaznaczenie

Gdy włączona jest opcja
klawisza Return

Gdy wyłączona jest opcja
klawisza Return

Następna komórka po prawej

Naciśnij Tab.
Gdy wciśniesz Return, a
zaznaczona jest ostatnia
komórka w kolumnie, dodana
zostanie nowa kolumna.
Gdy dodasz lub zmienisz dane
w ostatniej kolumnie, naciśnij
dwa razy klawisz Tab, aby dodać
nową kolumnę.

Naciśnij Tab.
Gdy wciśniesz Tab w ostatniej
kolumnie, zaznaczona zostanie
pierwsza komórka w kolejnym
wierszu.
Gdy naciśniesz Tab w ostatniej
komórce kolumny, dodany
zostanie nowy wiersz.

Poprzednia komórka

Naciśnij Shift-Tab

Naciśnij Shift-Tab
Gdy naciśniesz Shift-Tab
w pierwszej komórce,
zaznaczona zostanie ostatnia
komórka.

Następna komórka na dole

Naciśnij strzałkę w dół lub
Return.
Jeżeli używasz klawisza Tab
do przechodzenia między
komórkami, wciśnięcie klawisza
Return zaznaczy następną
komórkę poniżej tej, w której
wciśnięty został po raz pierwszy
klawisz Tab.
Gdy wciśniesz Return, a
zaznaczona jest ostatnia
komórka w wierszu, dodany
zostanie nowy wiersz.
Gdy dodasz lub zmienisz dane
w ostatniej komórce, naciśnij
dwa razy klawisz Tab, aby dodać
nowy wiersz.

Naciśnij strzałkę w dół

Następna komórka u góry

Naciśnij strzałkę w górę lub
Shift-Return.

Naciśnij strzałkę w górę lub
Shift-Return.