Numbers - Zaznaczanie tabeli i ich składników

background image

Zaznaczanie tabeli i ich składników

Przed rozpoczęciem pracy z tabelą, wierszem, kolumną, komórkami lub ramkami
komórek należy daną rzecz zaznaczyć.

Czynność

Informacje

Zaznaczanie tabel

„Zaznaczanie tabeli“ na stronie 56

Zaznaczanie komórek tabeli

„Zaznaczanie komórki tabeli“ na stronie 56

Zaznaczanie grupy komórek tabeli

„Zaznaczenie grupy komórek tabeli“ na stronie 58

Zaznaczanie wiersza lub kolumny

„Zaznaczanie wiersza lub kolumny w tabeli“ na
stronie 58

Zaznaczanie ramek komórki

„Zaznaczanie krawędzi komórek tabeli“ na
stronie 58