Numbers - Zmiana wielkości wierszy i kolumn w tabeli

background image

Zmiana wielkości wierszy i kolumn w tabeli

Można wyrównać rozmiary wszystkich wierszy i kolumn lub zmienić wielkość
wybranych kolumn i wierszy.

Oto sposoby zmiany wielkości wierszy i kolumn w tabeli:
Jeżeli chcesz wyrównać wysokość wszystkich wierszy, zaznacz całą tabelę albo jedną

m

lub kilka kolumn, po czym wybierz Tabela > „Rozmieść wiersze równomiernie”.
Jeżeli chcesz wyrównać wysokość wszystkich kolumn, zaznacz całą tabelę albo jeden

m

lub kilka wierszy, po czym wybierz Tabela > „Rozmieść kolumny równomiernie”.
Jeżeli chcesz zmienić rozmiar pojedynczego wiersza, przeciągnij w dół lub w górę

m

dolną ramkę karty odwołań tego wiersza.
Możesz także zaznaczyć wiersz i użyć pola wysokości wiersza w panelu „Tabela”
w oknie Inspektora tabel.
Jeżeli chcesz zmienić rozmiar pojedynczej kolumny, przeciągnij w prawo lub w lewo

m

prawą ramkę karty odwołań tej kolumny.
Możesz także zaznaczyć kolumnę i użyć pola szerokości kolumny w panelu „Tabela”
w oknie Inspektora tabel.
Jeżeli chcesz wyrównać wysokość kilku wierszy, zaznacz jedną lub więcej komórek

m

w tych wierszach, po czym wybierz Format > Rozmieść wiersze równomiernie. Wiersze
te nie muszą znajdować się obok siebie.
Możesz także przeciągnąć dolną ramkę karty odwołań jednego z wierszy w górę lub w
dół, albo użyć pola wysokości wiersza w Inspektorze tabel.
Jeżeli chcesz wyrównać szerokość kilku kolumn, zaznacz jedną lub więcej komórek

m

w tych kolumnach, po czym wybierz Format > Rozmieść kolumny równomiernie.
Kolumny te nie muszą znajdować się obok siebie.
Możesz także przeciągnąć prawą ramkę karty odwołań jednej z kolumn w lewo lub w
prawo, albo użyć pola szerokości kolumny w Inspektorze tabel.
Jeżeli chcesz zmniejszyć wiersz lub kolumnę, tak aby usunąć zeń miejsce nie używane

m

przez znajdujące się w komórkach wartości, zaznacz dowolną komórkę i kliknij w jeden
z przycisków dopasowania w Inspektorze tabel,. Możesz także dwa razy kliknąć w
pasek oddzielający na karcie odwołań danej kolumny lub wiersza.
Gdy po zmianie wielkości komórki jej zawartość zostaje obcięta, zobacz „Wyświetlanie
wartości nie mieszczącej się w komórce“ na stronie 85.
Jeżeli chcesz zmienić wielkość kolumn lub wierszy poprzez przeciąganie krawędzi,

m

wybierz „Włącz zaznaczanie krawędzi” z menu krawędzi w pasku formatu lub wybierz
Tabela > „Włącz zaznaczanie krawędzi”.
Zaznacz tabelę, kliknij w pionową lub poziomą krawędź i przeciągnij ją.