Numbers - Zmiana ułożenia wierszy i kolumn

background image

Zmiana ułożenia wierszy i kolumn

Za pomocą karty odwołań wierszy lub kolumn można przenosić lub kopiować całe
wiersze i kolumny w ramach tej samej tabeli lub do innej tabeli.

62

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

63

Oto sposoby zmiany ułożenia wierszy i kolumn w tabeli:
Jeżeli chcesz przenieść kolumnę lub wiersz w inne miejsce w tej samej tabeli lub do

m

innej tabeli, kliknij w kartę odwołań kolumny lub wiersza, po czym kliknij ponownie i
przeciągnij zaznaczoną kartę. Puść przycisk myszy, gdy gruba linia wskazywać będzie
miejsce, w którym chcesz umieścić przenoszony wiersz lub kolumnę.
Jeżeli chcesz umieścić kopię wiersza lub kolumny w innym miejscu tej samej tabeli lub

m

w innej tabeli, kliknij w kartę odwołań, następnie wciśnij klawisz Opcja i trzymaj go
podczas przeciągania karty w odpowiednie miejsce.
Możesz także przenosić lub kopiować pojedyncze komórki oraz ich grupy, zarówno w
ramach tej samej tabeli, jak i pomiędzy tabelami. Szczegółowe instrukcje znajdziesz
w rozdziale „Kopiowanie i przenoszenie komórek“ na stronie 92.