Numbers - Przemienne kolory wierszy w tabeli

background image

Przemienne kolory wierszy w tabeli

Można używać przemiennych kolorów wierszy w tabelach.

Jak użyć zmiennych kolorów wierszy?

1

Zaznacz tabelę lub dowolny znajdujący się w niej element.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Inspektora tabel.

3

Zaznacz „Zmienne kolory wierszy”.

4

Kliknij w sąsiednie pole koloru, aby otworzyć okno wyboru koloru, po czym wybierz

kolor dla zmiennych wierszy. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w rozdziale „Okno
wyboru koloru“ na stronie 25.

5

Jeżeli chcesz zmienić atrybuty wypełnienia innych wierszy, użyj narzędzi tła komórki,

dostępnych w oknie Inspektora tabel. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w rozdziale
„Wypełnianie obiektów kolorem lub obrazkiem“ na stronie 240.