Numbers - Podział tabeli na kategorie

background image

Podział tabeli na kategorie

Tabelę można podzielić na kategorie. Poszczególne kategorie można utworzyć ręcznie,
wybierając poszczególne wiersze. Da się także sprawić, aby Numbers automatycznie
utworzył kategorie i podkategorie na podstawie wartości w jednej lub kilku
kolumnach tabeli (tzw. kolumnach wartości kategorii). Zmiana wartości w kolumnach
wartości kategorii może spowodować przesunięcie wierszy z jednej kategorii do innej.

Każda kategoria lub podkategoria wyświetlana jest z osobnym wierszem kategorii,
umieszczonym ponad nią. Możesz kliknąć w trójkąt widoczny obok lewej krawędzi
wiersza kategorii, aby pokazać lub schować (rozwinąć lub zwinąć) wiersze należące do
danej kategorii.

Wiersz kategorii — meble biurowe

Wiersz kategorii — meble na patio

Wiersz kategorii — meble do biblioteki

Wiersze kategorii mają specjalne cechy, pozwalające zarządzać kategoriami.

Przy pomocy dostępnego w każdym wierszu grupowania menu odwołań do

Â

komórek można dodawać nowe kategorie, usuwać istniejące i wykonywać inne
operacje. Wybranie polecenia Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko powoduje
rozwinięcie lub zwinięcie wiersza na poziomie, w którym wybrano polecenie.

Menu odwołań do

komórek dla tego

wiersza kategorii

W komórkach wiersza kategorii można wyświetlać automatycznie obliczane

Â

wartości, np. sumy lub liczbę wierszy.

Obliczona liczba wierszy

72

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

73

Czynność

Informacje

Tworzenie kategorii i podkategorii

„Definiowanie kategorii i podkategorii w
tabeli“ na stronie 73

Usuwanie kategorii

„Usuwanie kategorii i podkategorii z tabeli“ na
stronie 78

Dodawanie i usuwanie wierszy z kategorii,
wyświetlanie automatycznie obliczanych wartości
w komórkach wiersza kategorii, przenoszenie
kategorii, zmiana poziomu kategorii, zwinięcie
lub rozwinięcie wierszy kategorii i wykonywanie
innych zadań związanych z zarządzaniem
kategoriami

„Zarządzanie kategoriami i podkategoriami w
tabeli“ na stronie 78