Numbers - Dodawanie kolumn do tabeli

background image

Dodawanie kolumn do tabeli

Oto sposoby dodawania kolumn do tabeli:
Jeżeli chcesz dodać kolumnę po zaznaczonej komórce, naciśnij Opcja-strzałka w prawo.

m

Jeżeli chcesz dodać kolumnę przed zaznaczoną komórką, naciśnij Opcja-strzałka w
lewo.
Jeżeli chcesz dodać pojedynczą kolumnę, umieść wskaźnik nad kartą odwołań danej

m

kolumny. Pojawi się wówczas strzałka menu. Kliknij w tę strzałkę i wybierz „Dodaj
kolumnę przed” lub „Dodaj kolumnę za” z rozwiniętego wówczas menu. Możesz także
zaznaczyć kolumnę i wybrać te polecenia z menu „Tabela”.
Jeżeli chcesz dodać kilka kolumn, zaznacz tyle kolumn, ile chcesz dodać (np. jeżeli

m

chcesz dodać do tabeli trzy kolumny, zaznacz w niej trzy istniejące kolumny). Jeżeli
chcesz dodać kolumny po danej kolumnie, upewnij się, że kolumna zaznaczona po
prawej stronie to ta, po której chcesz dodać nową. W sytuacji, gdy chcesz dodać
kolumny przed daną kolumną, upewnij się, że kolumna zaznaczona po lewej to
ta, przed którą chcesz dodać nowe. Następnie wybierz jedno z poleceń opisanych
wcześniej.
Jeżeli pole „Return przenosi do nast. komórki” (dostępne w opcjach tabeli, w oknie

m

Inspektora tabel) jest zaznaczone, można użyć klawisza Tab do dodawania kolumn po
prawej stronie tabeli.
Naciśnij klawisz Tab, gdy zaznaczona jest ostatnia komórka. Naciśnij Tab dwa razy, jeżeli
właśnie dodajesz lub zmieniasz wartość w komórce i trwa jej edycja.
Jeżeli chcesz dodać jedną lub więcej kolumn po prawej stronie tabeli, możesz użyć

m

uchwytu kolumn w prawym górnym rogu, widocznego gdy zaznaczona jest dowolna
komórka.

Jeżeli chcesz dodać kolumnę po prawej stronie tabeli, kliknij raz w uchwyt kolumn.
Jeżeli chcesz dodać kilka kolumn po prawej stronie tabeli, przeciągnij w prawo uchwyt
wierszy lub uchwyt kolumn i wierszy (w prawym dolnym rogu).
Jeżeli chcesz jednocześnie dodać wiersze i kolumny, przeciągnij uchwyt kolumn i wierszy
po skosie.
Można dzielić komórki na dwie równe kolumny. Sposób opisany jest w „

m

Dzielenie

komórek tabeli“ na stronie 91.