Numbers - Praca z wierszami i kolumnami w tabelach

background image

Praca z wierszami i kolumnami w tabelach

Można szybko dodawać i usuwać wiersze i kolumny, tworzyć wiersze nagłówka lub
kolumny i wiersze stopki itd.

Podczas wstawiania, zmiany wielkości, usuwania, ukrywania i pokazywania kolumn lub
wierszy w tabeli, inne obiekty na arkuszu mogą zostać automatycznie przesunięte, aby
uniknąć nakładania lub aby zachować ich położenie względem siebie. Jeżeli chcesz
wyłączyć automatyczne przesuwanie obiektów w takich sytuacjach, wybierz Numbers
> Preferencje i wyłącz opcję „Automatycznie przenoś obiekty przy zmianie wielkości
tabel”, znajdującą się w panelu „Ogólne”.

Czynność

Informacje

Wstawienie nowych wierszy do tabeli

„Dodawanie wierszy do tabeli“ na stronie 61

Wstawienie nowych kolumn do tabeli

„Dodawanie kolumn do tabeli“ na stronie 62

Przeniesienie lub skopiowanie wierszy i kolumn
do innego miejsca w tej samej lub innej tabeli

„Zmiana ułożenia wierszy i kolumn“ na stronie 62

Usunięcie wierszy lub kolumn

„Usuwanie wierszy i kolumn z tabeli“ na
stronie 63

Użycie wierszy i kolumn nagłówka

„Dodawanie wierszy lub kolumn nagłówka
tabeli“ na stronie 63

Zablokowanie wierszy i kolumn nagłówka, tak
aby pozostały widoczne podczas przewijania
wierszy i kolumn tabeli

„Blokowanie wierszy lub kolumn nagłówka
tabeli“ na stronie 65

Użycie wierszy stopki

„Dodawanie wierszy stopki do tabeli“ na
stronie 65

Zmiana wielkości wierszy lub kolumn

„Zmiana wielkości wierszy i kolumn w tabeli“ na
stronie 67

Użycie różnych kolorów w różnych wierszach
tabeli

„Przemienne kolory wierszy w tabeli“ na
stronie 68

Ukrycie zaznaczonych wierszy i kolumn

„Ukrywanie wierszy i kolumn w tabeli“ na
stronie 68

Sortowanie wierszy rosnąco lub malejąco, przy
użyciu wartości z komórek w jednej lub wielu
kolumnach

„Sortowanie wierszy w tabeli“ na stronie 70

Ukrycie wierszy nie zawierających określonych
wartości

„Filtrowanie wierszy w tabeli“ na stronie 71

Uporządkowanie wierszy w kategorie i
podkategorie, aby pokazać ich wspólną
charakterystykę

„Podział tabeli na kategorie“ na stronie 72
„Definiowanie kategorii i podkategorii w
tabeli“ na stronie 73
„Usuwanie kategorii i podkategorii z tabeli“ na
stronie 78
„Zarządzanie kategoriami i podkategoriami w
tabeli“ na stronie 78

60

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

61