Numbers - Zmiana rozmiaru tabeli

background image

Zmiana rozmiaru tabeli

Tabelę można zmniejszyć lub zwiększyć, przeciągając jeden z jej aktywnych uchwytów
zaznaczenia lub korzystając z opcji Inspektora miar. Innym sposobem zmiany rozmiaru
tabeli jest zmiana rozmiarów jej kolumn i wierszy.

Przed zmianą wielkości tabeli trzeba ją zaznaczyć, klikając w jej nazwę w panelu arkuszy
lub stosując jeden ze sposobów opisanych w „Zaznaczanie tabeli“ na stronie 56.

Oto sposoby zmiany rozmiaru zaznaczonej tabeli:
Przeciągnij jeden z kwadratowych uchwytów zaznaczenia, które pojawiają się po

m

zaznaczeniu tabeli.

Jeżeli chcesz zachować proporcje tabeli, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania
uchwytu.
Jeżeli chcesz zmienić rozmiar obiektu od środka, przytrzymaj klawisz Opcja podczas
przeciągania uchwytu.
Jeżeli chcesz zmienić tylko jeden rozmiar tabeli, przeciągnij uchwyt boczny zamiast
narożnego.
Jeżeli chcesz ustawić określone wymiary, zaznacz tabelę lub komórkę, kliknij

m

w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie w przycisk Inspektora miar. Za pomocą
Inspektora miar możesz określić nową szerokość i wysokość, a także zmienić odległość
tabeli od marginesów.
Jeżeli chcesz zmienić wymiary tabeli, korygując rozmiar kolumn i wierszy, zobacz „

m

Zmiana

wielkości wierszy i kolumn w tabeli“ na stronie 67.

52

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

53