Numbers - Przenoszenie tabel

background image

Przenoszenie tabel

Tabelę można przenieść w inne miejsce przeciągając ją lub korzystając z Inspektora
miar.

Oto sposoby przenoszenia tabeli:
Jeżeli żadna komórka tabeli nie jest zaznaczona lub zaznaczona jest cała tabela,

m

naciśnij krawędź tabeli i przeciągnij ją.
Jeżeli zaznaczona jest dowolna komórka w tabeli, przeciągnij tabelę za uchwyt w jej
lewym górnym rogu.
Jeżeli chcesz przesuwać obiekt równo w poziomie lub w pionie (albo pod kątem 45

m

stopni), przytrzymaj podczas przeciągania wciśnięty klawisz Shift.
Jeżeli chcesz dokładnie ustawić tabelę, kliknij w dowolną komórkę, następnie kliknij

m

w „Inspektor” w pasku narzędzi, po czym kliknij w przycisk Inspektora miar i użyj pól
„Położenie”, aby umieścić tabelę w innym miejscu.
Jeżeli chcesz skopiować tabelę, a następnie przenieść kopię w inne miejsce,

m

przytrzymaj klawisz Opcja, naciśnij krawędź niezaznaczonej tabeli lub tabeli która
zaznaczona jest w całości, po czym przeciągnij ją.