Numbers - Kopiowanie tabel pomiędzy programami iWork

background image

Kopiowanie tabel pomiędzy programami iWork

Można kopiować tabele z jednego programu iWork do innego.

Skopiowana w ten sposób tabela zachowa swój wygląd, dane i inne cechy, ale niektóre
funkcje programu Numbers będą niedostępne w innych programach:

Wiersze i kolumny, które zostały ukryte w Numbers, będą usunięte.

Â

Komentarze dodane do komórek tabeli w Numbers nie zostaną skopiowane.

Â

Jak skopiować tabelę z jednego programu iWork do innego?

1

Zaznacz tabelę, którą chcesz skopiować (zgodnie z opisem w rozdziale „Zaznaczanie

tabeli“ na stronie 56).

2

Wybierz z menu Edycja > Kopiuj.

3

W innym programie: umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić tabelę, po

czym wybierz Edycja > Wklej .