Numbers - Dodawanie tabeli

background image

Dodawanie tabeli

Większość szablonów zawiera już jedną lub kilka tabel. Do każdego arkusza Numbers
można dodać kolejne tabele.

Oto sposoby dodawania tabel:
Kliknij w „Tabele” w pasku narzędzi i wybierz gotową tabelę z menu.

m

Do tego menu możesz dodawać także własne, gotowe tabele. Szczegółowe instrukcje
znajdziesz w rozdziale „Definiowanie tabel do ponownego użytku“ na stronie 54.
Wybierz Wstaw > Tabela >

m

typ tabeli.

Jeżeli chcesz utworzyć nową tabelę na podstawie jednej lub kilku sąsiednich komórek

m

z istniejącej tabeli, zaznacz tę komórkę lub komórki, po czym przeciągnij zaznaczenie
w puste miejsce arkusza. Gdy podczas przeciągania przytrzymasz wciśnięty klawisz
Opcja, w nowo utworzonej tabeli znajdą się również wartości z przeciąganych
komórek.
Informacje o sposobach zaznaczania komórek znajdziesz w rozdziale „Zaznaczanie
tabeli i ich składników“ na stronie 56.
Jeżeli chcesz utworzyć nową tabelę, opartą o cały wiersz lub kolumnę z istniejącej

m

tabeli, kliknij w kartę odwołań danego wiersza lub kolumny, następnie kliknij
i przytrzymaj zaznaczenie, przeciągnij wiersz lub kolumnę w puste miejsce arkusza
i puść przycisk myszy. Gdy podczas przeciągania przytrzymasz wciśnięty klawisz Opcja,
w nowo utworzonej tabeli znajdą się również wartości z przeciąganych komórek.