Numbers - Zamknięcie arkusza kalkulacyjnego bez kończenia pracy Numbers

background image

Zamknięcie arkusza kalkulacyjnego bez kończenia pracy Numbers

Po zakończeniu pracy z dokumentem można go zamknąć, nie kończąc pracy programu
Numbers.

Oto sposoby zamykania bieżącego dokumentu bez kończenia pracy programu:
Jeżeli chcesz zamknąć bieżący arkusz kalkulacyjny, wybierz Plik > Zamknij lub kliknij

m

w czerwony przycisk zamykania, widoczny w lewym górnym rogu okna Numbers.
Jeżeli chcesz zamknąć wszystkie otwarte arkusze kalkulacyjne, przytrzymaj klawisz

m

Opcja i wybierz Plik > „Zamknij wszystkie” lub kliknij w przycisk zamykania w oknie
bieżącego arkusza.

Jeżeli w arkuszu kalkulacyjnym dokonane zostały jakieś zmiany, Numbers poprosi o ich
zachowanie.