Numbers - Zachowywanie słów kluczowych do wyszukiwania przez Spotlight

background image

Zachowywanie słów kluczowych do wyszukiwania przez Spotlight

W arkuszach kalkulacyjnych Numbers można przechowywać dodatkowe informacje,
takie jak imię i nazwisko autora oraz słowa kluczowe, pomagające znaleźć dany arkusz
za pomocą Spotlight.

Jak zachować słowa kluczowe dla Spotlight?

1

Kliknij w Inspektor w pasku narzędzi, a następnie w przycisk Inspektora dokumentów.

background image

2

Wprowadź lub zmień informacje w polach Spotlight.

Jeżeli chcesz wyszukać arkusze kalkulacyjne za pomocą Spotlight, kliknij w ikonę
Spotlight w prawym górnym rogu ekranu i wpisz, czego szukasz.