Numbers - Cofanie zmian

background image

Cofanie zmian

Można cofnąć zmiany dokonane w arkuszu od momentu jego otwarcia lub
zachowania.

Możesz odwołać zmiany w następujący sposób:
Jeżeli chcesz cofnąć ostatnio dokonaną zmianę, wybierz polecenie menu Edycja >

m

Cofnij.
Jeżeli chcesz cofnąć wiele zmian, wybierz polecenie menu Edycja > Cofnij wiele razy.

m

Możesz w ten sposób cofnąć wszelkie zmiany dokonane od otwarcia arkusza lub
przywrócenia ostatnio zachowanej wersji.
Jeżeli chcesz przywrócić zmiany cofnięte za pomocą polecenia menu Edycja > Cofnij,

m

wybierz raz lub kilka razy polecenie menu Edycja > Przywróć.
Jeżeli chcesz cofnąć wszystkie zmiany dokonane od ostatniego zachowania arkusza,

m

wybierz polecenie menu Plik > Przywróć do zachowanego, po czym kliknij w Przywróć.