Numbers - Zachowywanie arkusza kalkulacyjnego

background image

Zachowywanie arkusza kalkulacyjnego

Jeżeli używasz systemu Mac OS X 10.7 (Lion) lub nowszego, Numbers automatycznie
zachowuje arkusz kalkulacyjny podczas pracy, dzięki czemu nawet w przypadku
nagłego zakończenia pracy programu nie musisz obawiać się utraty wprowadzonych
zmian. Możesz także zachowywać arkusz ręcznie, tworząc w ten sposób archiwum
starszych wersji, możliwych do przywrócenia w dowolnym momencie.

Niezależnie od wersji używanego systemu operacyjnego warto regularnie
zachowywać arkusz kalkulacyjny podczas pracy. Po pierwszym zachowaniu arkusza
wystarczy wcisnąć klawisze Command-S, aby zachować go ponownie przy użyciu tych
samych ustawień.

background image

Do arkuszy kalkulacyjnych Numbers nie są dołączane użyte w nich czcionki. Gdy
zamierzasz przenieść arkusz kalkulacyjny Numbers na inny komputer, upewnij się, że
wszystkie użyte w tym arkuszu czcionki są również zainstalowane w katalogu „Fonts”
na komputerze docelowym.

Jak zachować arkusz kalkulacyjny po raz pierwszy?

1

Wybierz polecenie menu Plik > Zachowaj lub naciśnij klawisze Command-S.

2

Wpisz nazwę arkusza kalkulacyjnego w polu „Zachowaj jako”.

3

Wybierz miejsce, w którym chcesz zachować swój arkusz.

Jeżeli w menu Gdzie nie widać katalogu, w którym chcesz zachować swój arkusz
kalkulacyjny, kliknij w trójkąt rozwijania po prawej stronie pola „Zachowaj jako” i wskaż
odpowiedni katalog.

4

Jeżeli chcesz, aby funkcja szybkiego podglądu (Quick Look) w Mac OS X 10.5 lub

nowszym wyświetlała podgląd dokumentu, zaznacz „Dołącz podgląd do dokumentu”.
Możesz wybrać polecenie menu Numbers > Preferencje, kliknąć w Ogólne i zaznaczyć
„Domyślnie dołączaj podgląd do dokumentu”, aby podgląd dołączany był zawsze.

5

Jeżeli chcesz zachować arkusz kalkulacyjny w formacie iWork '08 lub Excela, zaznacz

„Zachowaj kopię jako” i wybierz „iWork '08” lub „Dokument Excel” ze znajdującego się
obok menu.

6

Jeżeli zachowywany arkusz kalkulacyjny ma być otwierany na innym komputerze,

kliknij w „Opcje zaawansowane” i ustal, jakie elementy mają być skopiowane do pliku
arkusza.
Kopiuj dźwięki i wideo do dokumentu: Jeżeli w arkuszu kalkulacyjnym użyte są filmy
lub dźwięki, zaznaczenie tej opcji spowoduje ich zachowanie wraz z arkuszem, co
pozwoli na odtwarzanie tych plików po otwarciu dokumentu na innym komputerze.
Możesz wyłączyć tę opcję, aby plik z dokumentem był mniejszy, nie będzie jednak
wówczas można odtwarzać plików multimedialnych po przeniesieniu arkusza
kalkulacyjnego do innego komputera. Zobacz „Zmniejszanie wielkości plików z
obrazkami“ na stronie 211 i „Zmniejszanie wielkości plików multimedialnych“ na
stronie 226, aby dowiedzieć się więcej o zmniejszaniu wielkości pliku.
Kopiuj obrazki szablonu do dokumentu: Jeżeli opcja ta pozostanie niezaznaczona,
arkusz kalkulacyjny może wyglądać nieprawidłowo, gdy otwarty zostanie na
komputerze, na którym nie ma zainstalowanego programu Numbers.

7

Kliknij w przycisk Zachowaj.

Ogólnie arkusze kalkulacyjne Numbers można zachowywać tylko na komputerach
i serwerach używających systemu Mac OS X. Numbers nie jest zgodny z komputerami
korzystającymi z systemu Mac OS 9 ani serwerami Windows z dodatkiem Services for
Macintosh. Jeżeli musisz użyć systemu Windows, spróbuj skorzystać z serwera AFP
dostępnego dla tego systemu.

34

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

background image

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

35

Czynność

Informacje

Udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych innym
osobom

„Drukowanie arkusza kalkulacyjnego“ na
stronie 251
„Wysyłanie arkuszy kalkulacyjnych Numbers na
iWork.com Public Beta“ na stronie 254
„Eksportowanie arkusza kalkulacyjnego w innych
formatach“ na stronie 252
„Wysyłanie arkusza kalkulacyjnego jako
załącznika do wiadomości email“ na stronie 258
„Wysyłanie arkusza kalkulacyjnego do iWeb“ na
stronie 258

Cofanie lub uniemożliwianie zmian w arkuszu
kalkulacyjnym

„Cofanie zmian“ na stronie 35
„Blokowanie arkusza kalkulacyjnego w celu
uniemożliwienia edycji“ na stronie 36

Zachowywanie różnych wersji arkusza
kalkulacyjnego

„Automatyczne zachowywanie kopii
zapasowej“ na stronie 36
„Znajdowanie zarchiwizowanej wersji arkusza
kalkulacyjnego“ na stronie 37
„Zachowanie kopii arkusza kalkulacyjnego“ na
stronie 37
„Zachowanie arkusza jako szablonu“ na stronie 39

Zachowywanie słów pozwalających na
znalezienie arkusza kalkulacyjnego za pomocą
Spotlight

„Zachowywanie słów kluczowych do
wyszukiwania przez Spotlight“ na stronie 39

Zamykanie arkusza kalkulacyjnego bez kończenia
pracy programu

„Zamknięcie arkusza kalkulacyjnego bez
kończenia pracy Numbers“ na stronie 40