Numbers - Zabezpieczanie arkusza kalkulacyjnego hasłem

background image

Zabezpieczanie arkusza kalkulacyjnego hasłem

Można ograniczyć dostęp do dokumentu programu Numbers, zabezpieczając go
hasłem. Hasła mogą składać się z praktycznie dowolnej kombinacji liczb i wielkich lub
małych liter, a także niektórych znaków specjalnych. Najbezpieczniej jest wybrać hasło
złożone z różnych liter, cyfr i innych znaków.

Arkusze zachowane w formacie iWork '08 lub w formacie Excela nie mogą być
chronione hasłem. Da się jednak zabezpieczyć hasłem arkusz wyeksportowany jako
dokument PDF.

32

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

background image

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

33

Oto sposoby ochrony arkusza kalkulacyjnego Numbers hasłem:
Jeżeli chcesz użyć dokumentu zabezpieczonego hasłem, otwórz go i wpisz hasło, gdy

m

pojawi się pytanie. Możesz także zaznaczyć „Pamiętaj to hasło w moim pęku kluczy”.
Następnie kliknij w OK.
Jeżeli dwa razy podasz błędne hasło, pojawi się ustalona wcześniej podpowiedź (jeśli
istnieje).
Jeżeli chcesz dodać hasło do arkusza, otwórz Inspektora dokumentów i w panelu

m

Dokument zaznacz pole wyboru „Wymagaj hasła do otwarcia”. W odpowiednich polach
wpisz hasło, którego chcesz użyć i kliknij w przycisk „Ustaw hasło”. Widoczna obok
tytułu dokumentu ikona kłódki wskazuje, że dokument chroniony jest hasłem.
Jeżeli chcesz uzyskać pomoc przy wymyślaniu trudnego do odgadnięcia hasła, kliknij
w przycisk z ikoną klucza, znajdujący się obok pola hasła. Spowoduje to otwarcie
Asystenta haseł, pomagającego w wyborze hasła. Menu „Typ” pozwala na wybór
ustalenie charakterystyki hasła.
Hasło proponowane przez Asystenta wyświetlane jest w polu Sugestia. Jego siła (im
„silniejsze” hasło, tym trudniej je złamać) wskazywana jest przez długość i kolor paska
jakości. Jeżeli chcesz użyć zaproponowanego hasła, zaznacz je, skopiuj i wklej do pola
Hasło.
Jeżeli nie chcesz używać zaproponowanego hasła, możesz wybrać inne z menu
Sugestia, zwiększyć jego długość za pomocą suwaka lub wpisać własne hasło.
Jeżeli chcesz zrezygnować z konieczności podawania hasła podczas otwierania arkusza

m

kalkulacyjnego, otwórz go i wyłącz opcję „Wymagaj hasła do otwarcia”, znajdującą się
w panelu Dokument w oknie Inspektora dokumentów. Wprowadź hasło, aby wyłączyć
zabezpieczenie, po czym kliknij w OK.
Jeżeli chcesz zmienić hasło, otwórz Inspektora dokumentów, kliknij w „Zmień hasło”,

m

wprowadź informacje i kliknij w „Zmień hasło”.
Jeżeli chcesz umieścić arkusz kalkulacyjny w zabezpieczonym hasłem dokumencie PDF,

m

zobacz „Eksportowanie arkusza kalkulacyjnego w formacie PDF“ na stronie 252.