Numbers - Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego

background image

Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego

Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego w Numbers rozpoczyna się od wybrania
szablonu, zapewniającego odpowiedni wygląd i charakterystykę zawartości.

Można użyć pustego szablonu, aby rozpocząć tworzenie arkusza od podstaw, jak
również wybrać jeden z wielu innych dostępnych szablonów, aby zaplanować wydatki,
uroczystość itp. przy użyciu gotowych tabel, wykresów i przykładowych danych.

Jak utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny?

1

Otwórz Numbers, klikając raz w jego ikonę w Docku lub dwa razy w jego ikonę

w oknie Findera.
Po otwarciu programu Numbers wybierz polecenie menu Plik > „Nowy z palety
szablonów”.

2

Tworzenie, zachowywanie

i porządkowanie arkusza

kalkulacyjnego w Numbers

background image

2

Zaznacz w palecie szablonów odpowiednią kategorię (po lewej), a następnie zaznacz

szablon, który najbardziej odpowiada arkuszowi, jaki chcesz utworzyć. Jeżeli chcesz
rozpocząć od arkusza bez przykładowej zawartości, wybierz Pusty.

Możesz przejrzeć zawartość szablonu, przesuwając wskaźnik myszy w lewo i w prawo
nad jego ikoną. Jeżeli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar ikon szablonów,
przeciągnij suwak na dole okna.

3

Po zaznaczeniu szablonu kliknij w przycisk Wybierz. Na ekranie pojawi się nowy arkusz

kalkulacyjny.

Numbers może automatycznie po uruchomieniu otwierać wybrany szablon lub
tworzyć nowy arkusz kalkulacyjny. W tym celu należy wybrać polecenie menu
Numbers > Preferencje, kliknąć w Ogólne, zaznaczyć „Nowe dokumenty: użyj szablonu”,
po czym kliknąć w przycisk Wybierz, zaznaczyć nazwę szablonu i kliknąć w przycisk
Wybierz.

Gdy paleta szablonów otwierana jest powtórnie, zawsze zaznaczona jest w niej
poprzednio wybrana kategoria i poprzednio używany motyw.