Numbers - Zmienianie nazw arkuszy

background image

Zmienianie nazw arkuszy

Nazwa arkusza wyróżnia go i identyfikuje w panelu arkuszy. Przypisywana jest ona
domyślnie podczas tworzenia arkusza, można jednak zmienić ją na inną.

Oto sposoby zmiany nazwy arkusza:
Kliknij dwa razy w nazwę arkusza w panelu arkuszy, po czym dokonaj edycji.

m

Zaznacz arkusz w panelu arkuszy lub dowolny obiekt na arkuszu, po czym zmień

m

nazwę w polu Nazwa w Inspektorze arkuszy.

Możesz także zmieniać nazwy tabel i wykresów, znajdujących się w arkuszu.
Dokładne instrukcje znajdziesz w rozdziale „Nadawanie tabelom nazw“ na stronie 53
i „Umieszczanie i formatowanie tytułu i legendy wykresu“ na stronie 152.