Numbers - Porządkowanie arkuszy i ich zawartości

background image

Porządkowanie arkuszy i ich zawartości

W panelu arkuszy można przenosić arkusze oraz zmieniać kolejność tabel i wykresów.
Można także przenosić tabele i wykresy z jednego arkusza do innego.

Zmiana kolejności tabel i wykresów w panelu arkuszy nie ma wpływu na ich położenie
na arkuszu. Można np. umieścić w panelu arkuszy wszystkie wykresy obok tabel,
z których czerpią one dane lub ułożyć tabele w dowolnej kolejności. Na samym
arkuszu obiekty te mogą być rozłożone zupełnie inaczej, np. zgodnie z makietą
wydruku.

Oto sposoby zmiany układu arkuszy w panelu arkuszy:
Jeżeli chcesz przenieść arkusz, zaznacz go i przeciągnij na inną pozycję listy w panelu

m

arkuszy. Pozostałe arkusze przesuwają się automatycznie podczas przeciągania.
Możesz także zaznaczyć kilka arkuszy i przesunąć je jako grupę.
Jeżeli chcesz skopiować (lub wyciąć) i wkleić arkusze, zaznacz je, wybierz Edycja >

m

Kopiuj (lub Edycja > Wytnij), następnie zaznacz arkusz, po którym chcesz umieścić
wybrane arkusze i wybierz Edycja > Wklej.
Jeżeli chcesz przenieść jedną lub kilka tabel i wykresów z danego arkusza, zaznacz

m

je i przeciągnij w inne miejsce listy, w obrębie tego samego arkusza lub do innego
arkusza.
Do przenoszenia tabeli i wykresów możesz także użyć poleceń wytnij/wklej lub kopiuj/
wklej.

Jeżeli chcesz przenieść obiekt w inne miejsce tego samego arkusza, zaznacz go
i przeciągnij albo użyj poleceń wytnij/wklej lub kopiuj wklej. Jeżeli chcesz umieścić
obiekty na określonych stronach dokumentu przeznaczonego do wydrukowania lub
eksportu w formacie PDF, zobacz „Dzielenie arkusza na strony“ na stronie 43.

42

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

background image

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

43