Numbers - Porządkowanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą pojedynczych arkuszy

background image

Porządkowanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą
pojedynczych arkuszy

Arkusze pełnią podobną rolę, jak rozdziały w książce, pomagając podzielić informacje
na grupy. Przykładowo, można umieścić wykresy na tym samym arkuszu, na którym
znajdują się tabele z danymi, albo przeznaczyć osobny arkusz na tabele, a osobny
na wykresy. Można również użyć jednego arkusza do przechowywania danych
adresowych współpracowników, a inny do przechowywania danych adresowych
znajomych i rodziny.

40

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

background image

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

41

Wszystkie arkusze, znajdujące się w dokumencie oraz tabele i wykresy na każdym
z arkuszy przedstawione są jako lista w panelu „Arkusze”, znajdującym się po lewej
stronie okna.

Kliknij, aby pokazać lub

ukryć listę tabel

i wykresów znajdujących

się na danym arkuszu.

Przeciągnij w lewo lub
w prawo, aby zmienić
szerokość panelu
arkuszy.

Kliknij w tabelę lub wykres
na liście, aby zaznaczyć
ją i pokazać na obszarze
roboczym.

Na liście uwzględnione są tylko tabele i wykresy z arkusza, niezależnie od tego, czy
w danym arkuszu są inne obiekty, np. tekst czy obrazki.

Kolejność tabel i wykresów na liście w panelu arkuszy może nie odpowiadać kolejności
tych obiektów w arkuszu kalkulacyjnym; zobacz „Porządkowanie arkuszy i ich
zawartości“ na stronie 42.

Oto sposoby przeglądania obiektów arkusza:
Jeżeli chcesz pokazać lub ukryć w panelu arkuszy wszystkie tabele i wykresy należące

m

do danego arkusza, kliknij w trójkąt rozwijania po lewej stronie arkusza w tym panelu.
Jeżeli chcesz zobaczyć zawartość arkusza, kliknij w niego na liście w panelu arkuszy.

m

Podczas pracy z wykresem lub tabelą, obiekt ten jest wyróżniony na liście w panelu
arkuszy.

Czynność

Informacje

Tworzenie i usuwanie arkuszy

„Dodawanie i usuwanie arkuszy“ na stronie 41

Przenoszenie arkuszy, zmiana kolejności tabel
i wykresów i przenoszenie tabel i wykresów
między arkuszami

„Porządkowanie arkuszy i ich zawartości“ na
stronie 42

Nadawanie arkuszom nazw

„Zmienianie nazw arkuszy“ na stronie 43