Numbers - Korzystanie z plików CSV lub OFX w arkuszu kalkulacyjnym

background image

Korzystanie z plików CSV lub OFX w arkuszu kalkulacyjnym

Jak dodać dane z pliku CSV lub OFX do arkusza kalkulacyjnego w Numbers?

1

Zaznacz arkusz.

2

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeżeli chcesz utworzyć jedną lub kilka nowych tabel, przeciągnij plik CSV lub OFX

Â

z Findera do obszaru arkusza.
Jeżeli chcesz dodać dane z pliku CSV lub OFX do istniejącej tabeli, która zawiera już

Â

jakieś dane, przeciągnij plik CSV lub OFX do tej tabeli.
Dane z pliku CSV lub OFX zostaną dodane. Jeśli to konieczne, utworzone zostaną
dodatkowe kolumny.
Jeżeli chcesz dodać dane z pliku CSV lub OFX do istniejącej tabeli, która zawiera już

Â

jakieś dane, przeciągnij plik CSV lub OFX do tej tabeli.
Gdy nazwy kolumn nie będą się zgadzać, wybierz opcję z otwartego wówczas
okna dialogowego. Możesz anulować import, dodać kolumny do tabeli, zignorować
dodatkowe kolumny lub utworzyć nową tabelę, w której znajdą się wszystkie dane
z pliku CSV lub OFX.