Numbers - Ustalanie marginesów stron

background image

Ustalanie marginesów stron

W widoku wydruku każda strona arkusza ma marginesy, czyli pustą przestrzeń
pomiędzy krawędziami zawartości arkusza a krawędziami papieru. Marginesy te są
zaznaczone na ekranie szarymi liniami, widocznymi po włączeniu widoku makiety.

Jak ustalić marginesy strony dla arkusza?

1

Zaznacz arkusz na liście w panelu arkuszy.

2

Kliknij w Widok w pasku narzędzi, po czym wybierz „Pokaż widok wydruku”. Następnie

kliknij w Widok w pasku narzędzi i wybierz „Pokaż makietę”.

3

Kliknij w Inspektor w pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Inspektora arkuszy.

4

Jeżeli chcesz ustalić odległości pomiędzy krawędziami makiety a lewą, prawą, dolną

i górną krawędzią strony, wprowadź wartości w odpowiednich polach.

5

Jeżeli chcesz ustalić odległości pomiędzy nagłówkiem lub stopką a górną lub dolną

krawędzią strony, wprowadź wartości w polach Nagłówek i Stopka.

Jeżeli chcesz wydrukować arkusz z najmniejszymi możliwymi marginesami
(wykorzystując jak najwięcej obszaru kartki papieru), zaznacz „Użyj marginesów
drukarki”. Podczas drukowania zignorowane zostaną wówczas ustawienia marginesów,
ustalone ręcznie w polach Inspektora arkuszy.

background image

48

W tym rozdziale omówione są sposoby dodawania tabel oraz
formatowania ich komórek, wierszy i kolumn.

Dalsze rozdziały koncentrują się na określonych aspektach tabel.

Czynność

Informacje

Zarządzanie komórkami tabeli i ich zawartością

Rozdział 4, „Praca z komórkami tabeli,“ na
stronie 81

Formatowanie tabel przy użyciu stylów tabeli

Rozdział 5, „Praca ze stylami tabeli,“ na stronie 120

Używanie formuł w komórkach tabel

Rozdział 6, „Wykorzystanie formuł w tabelach,“ na
stronie 124

Wyświetlanie wartości komórek tabeli na
wykresie

Rozdział 7, „Tworzenie wykresów na podstawie
danych,“ na stronie 142

Praca z tabelami

Istnieją różne techniki tworzenia tabel i zarządzania ich charakterystyką, rozmiarem
i położeniem.

Czynność

Informacje

Wstawianie tabel

„Dodawanie tabeli“ na stronie 49

Korzystanie z narzędzi tabeli

„Korzystanie z narzędzi tabel“ na stronie 49

Powiększanie lub zmniejszanie tabel

„Zmiana rozmiaru tabeli“ na stronie 52

Przenoszenie tabel

„Przenoszenie tabel“ na stronie 53

Przypisywanie nazw do tabel

„Nadawanie tabelom nazw“ na stronie 53

Stosowanie koloru i innych efektów wizualnych
w tabelach

„Uatrakcyjnianie wyglądu tabel“ na stronie 54

Definiowanie tabel do ponownego użytku

„Definiowanie tabel do ponownego użytku“ na
stronie 54

Kopiowanie tabel pomiędzy programami iWork

„Kopiowanie tabel pomiędzy programami
iWork“ na stronie 55

3