Numbers - Ustalanie kolejności stron

background image

Ustalanie kolejności stron

W widoku wydruku strony mogą być ułożone od lewej do prawej lub z góry na
dół. Układ ten odpowiada kolejności stron na wydruku lub w wyeksportowanym
dokumencie PDF.

46

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

background image

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

47

Jak ustalić kolejność wyświetlania stron?
Kliknij w Inspektor w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk Inspektora arkuszy,

m

po czym kliknij w odpowiedni przycisk kolejności stron w części „Makieta strony”.