Numbers - Układanie obiektów na stronie w widoku strony

background image

Układanie obiektów na stronie w widoku strony

W widoku wydruku można zmieniać rozmiary obiektów, przesuwać je w inne miejsca
na tej samej lub innych stronach, a także dzielić długie tabele na kilka stron.

Widok wydruku można włączyć, klikając w Widok w pasku narzędzi i wybierając „Pokaż
widok wydruku”.

Oto sposoby dostosowania układu obiektów na stronach zaznaczonych arkuszy:
Jeżeli chcesz skorygować wielkość wszystkich obiektów na arkuszu, aby zmniejszyć

m

liczbę stron, które zajmują, użyj suwaka skali zawartości, znajdującego się
w Inspektorze arkuszy.
Wielkość obiektów na arkuszu możesz także zmienić za pomocą suwaka skali
zawartości, widocznego na dole okna Numbers.
Jeżeli chcesz zmienić wielkość niektórych obiektów, zaznacz je i przeciągnij ich

m

uchwyty zaznaczenia lub zmień wielkość za pomocą pola w Inspektorze miar.
Jeżeli chcesz zmienić wielkość tabeli, zobacz „Zmiana rozmiaru tabeli“ na stronie 52.
Jeżeli chcesz zmienić wielkość wykresu, zobacz „Zmiana rozmiaru wykresu i jego
obracanie“ na stronie 153. Jeżeli chcesz zmienić wielkość innego obiektu, zobacz
„Zmiana rozmiaru obiektów“ na stronie 234.
Podczas pracy w widoku wydruku, wiersze i kolumny nagłówka tabel podzielonych na

m

kilka stron pojawiają się na każdej stronie.
Jeżeli chcesz uniknąć powtarzania wierszy i kolumn nagłówka w tabeli rozłożonej na
strony, rozwiń menu Tabela i wyłącz „Powtarzaj wiersze nagłówka na każdej stronie”
i „Powtarzaj kolumny nagłówka na każdej stronie”.
Przesuwaj obiekty z jednej strony na drugą, przeciągając je lub korzystając z funkcji

m

„wytnij” i „wklej”.