Numbers - Numerowanie stron

background image

Numerowanie stron

Można dodać numery stron do nagłówków i stopek arkuszy.

Jak dodać numerację stron?

1

Zaznacz arkusz.

2

Kliknij w Widok w pasku narzędzi i wybierz „Pokaż widok wydruku”.

3

Kliknij w Widok w pasku narzędzi i wybierz „Pokaż makietę”, aby zobaczyć nagłówki

i stopki na poszczególnych stronach.
Nagłówki i stopki można także zobaczyć bez pokazywania makiety: wystarczy
przytrzymać wskaźnik myszy nad górną lub dolną częścią strony.

4

Kliknij w pierwszy nagłówek lub stopkę, aby dodać numer strony (zobacz

„Umieszczanie numerów stron i innych zmiennych wartości“ na stronie 201).

5

Kliknij w Inspektor w pasku narzędzi, a następnie w przycisk Inspektora arkuszy, po

czym ustal, jak ma rozpocząć się numeracja.
Jeżeli chcesz kontynuować numerację z poprzedniego arkusza, zaznacz „Kontynuuj
z poprzedniego arkusza”.
Jeżeli chcesz rozpocząć numerację od danego numeru strony, podaj go w polu „Zacznij
od”.