Numbers - Dzielenie arkusza na strony

background image

Dzielenie arkusza na strony

Widok wydruku pozwala zobaczyć arkusz podzielony na strony. Można w nim
przenosić obiekty i zmieniać ich wielkości, aby osiągnąć właściwy wygląd arkusza
przeznaczonego do wydruku lub zachowania w formacie PDF. Można także dodawać
nagłówki, stopki, numery stron itd.

Kliknij, aby pokazać lub
ukryć widok wydruku.

Ten suwak pozwala na powiększenie lub
zmniejszenie wszystkich obiektów na arkuszu.

Obszar

stopki

Obszar

nagłówka

Kliknij, aby wybrać

stopień przybliżenia

arkusza kalkulacyjnego.

Kliknij, aby wyświetlić

strony w orientacji

pionowej.

Kliknij, aby wyświetlić

strony w orientacji

poziomej.

background image

Oto sposoby pokazywania i ukrywania widoku wydruku:
Kliknij w Widok w pasku narzędzi, a następnie wybierz „Pokaż widok wydruku” lub

m

„Ukryj widok wydruku”.
Wybierz polecenie Plik > Pokaż widok wydruku lub polecenie Plik > Ukryj widok

m

wydruku.
Wybierz polecenie Widok > Pokaż widok wydruku lub polecenie Widok > Ukryj widok

m

wydruku.
Kliknij w ikonę strony, widoczną obok narzędzia przybliżania (w lewym dolnym rogu

m

okna).

Podczas korzystania z widoku wydruku, stopień powiększenia ustalany za pomocą
menu w lewym dolnym rogu określa, ile stron będzie widocznych jednocześnie.

Atrybuty strony (np. marginesy i orientację strony) można ustalić osobno dla każdego
arkusza, korzystając z Inspektora arkuszy.

Tutaj wpisz nazwę arkusza.

Możesz zmienić wielkość obiektów na arkuszu.

Kliknij, aby ustalić orientację
i sposób podziału arkusza na strony.

Określ marginesy strony.

Podaj początkowy numer arkusza.

Czynność

Informacje

Dopasowanie rozmiaru strony do rozmiaru
papieru

„Ustalanie wielkości strony arkusza
kalkulacyjnego“ na stronie 45

Pozostawianie tekstu nagłówka i stopki na górze
i na dole tabeli na każdej stronie

„Dodawanie nagłówków i stopek do arkusza“ na
stronie 45

Korygowanie rozmiarów i położenia obiektów na
arkuszu

„Układanie obiektów na stronie w widoku
strony“ na stronie 46

44

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

background image

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

45

Czynność

Informacje

Zmiana orientacji stron na poziomą lub pionową

„Ustalanie orientacji strony“ na stronie 46

Układanie stron od lewej do prawej lub z góry
na dół

„Ustalanie kolejności stron“ na stronie 46

Umieszczanie numerów stron w nagłówkach i
stopkach

„Numerowanie stron“ na stronie 47

Ustawianie odstępów pomiędzy krawędziami
arkusza a krawędziami kartki papieru

„Ustalanie marginesów stron“ na stronie 47