Numbers - Zachowywanie własnego szablonu

background image

Zachowywanie własnego szablonu

Gotowy szablon można zachować, aby był on dostępny w palecie szablonów.

Jak zachować własny szablon?

1

Wybierz Plik > Zachowaj jako szablon.

2

Podaj nazwę szablonu.

3

Pamiętaj, aby w menu Gdzie, w oknie dialogowym Zachowaj widoczny był katalog

„Moje szablony”.
Szablon zachowywany jest w katalogu domowym: Biblioteki/Application Support/
iWork/Numbers/Templates/My Templates/. Pojawia się on w panelu „Moje szablony”,
w oknie wyboru szablonu.

4

Kliknij w przycisk Zachowaj.

Własny szablon można usunąć za pomocą Findera. Należy otworzyć w Finderze
katalog, w którym zachowany został ten szablon, po czym przeciągnąć go do Kosza.