Numbers - Definiowanie tabel i innych obiektów we własnym szablonie

background image

Definiowanie tabel i innych obiektów we własnym szablonie

Do szablonu można dodać tabele, wykresy, pola tekstowe, obrazki, kształty i inne
obiekty, zwiększające produktywność użytkowników tego szablonu i uatrakcyjniające
jego wygląd.

Przykładowo, można:

Dodać nazwy do tabel i tytuły do wykresów i ich osi

Â

Dodać formuły i inną zawartość do komórek tabel

Â

background image

Ustalić sposób wyświetlania wartości w poszczególnych komórkach, np. przy użyciu

Â

formatu liczbowego lub pól wyboru
Utworzyć pola tekstowe lub komentarze z instrukcjami i poradami dla

Â

użytkowników szablonu
Wyróżnić pewne elementy w tabelach i wykresach przy pomocy kolorów

Â