Numbers - Definiowanie arkuszy do własnego szablonu

background image

Definiowanie arkuszy do własnego szablonu

Jeżeli zawartość szablonu ma zostać podzielona na grupy, można dodać do niego
kolejne arkusze.

Oto sposoby dodawania arkuszy do szablonu:
Można dodawać i usuwać arkusze z szablonu Numbers. Szczegółowe instrukcje

m

znajdziesz w rozdziale „Dodawanie i usuwanie arkuszy“ na stronie 41.
Jeżeli chcesz zmienić ułożenie arkuszy i ich zawartości, zobacz „

m

Porządkowanie arkuszy

i ich zawartości“ na stronie 42.

264

Rozdział 12

Projektowanie własnych szablonów Numbers

background image

Rozdział 12

Projektowanie własnych szablonów Numbers

265