Numbers - Tworzenie początkowej zawartości arkusza dla własnego szablonu

background image

Tworzenie początkowej zawartości arkusza dla własnego
szablonu

Domyślna zawartość szablonu może pomóc ustalić wygląd arkusza kalkulacyjnego lub
udostępniać instrukcje i pomoc dla użytkowników szablonu.

Czynność

Informacje

Dodawanie nazw, formuł i pozostałej zawartości

„Definiowanie tabel i innych obiektów we
własnym szablonie“ na stronie 263

Definiowanie obiektu zastępczego multimediów

„Tworzenie obiektów zastępczych multimediów
we własnym szablonie“ na stronie 264

Porządkowanie zawartości w arkuszach

„Definiowanie arkuszy do własnego szablonu“ na
stronie 264