Numbers - Definiowanie tabel wielokrotnego użytku dla własnego szablonu

background image

Definiowanie tabel wielokrotnego użytku dla własnego
szablonu

Szablon zawiera jedną lub więcej tabel wielokrotnego użytku, dzięki którym można
dodawać do arkuszy tabele ze zdefiniowanym wcześniej wyglądem i rozmiarami.
Tabele takie mogą również mieć gotową zawartość, np. formuły i tekst.

Podczas korzystania z szablonu dodawanie tabel wielokrotnego użytku sprowadza się
do kliknięcia w „Tabele” w pasku narzędzi i wybrania tabeli z rozwiniętego wówczas
menu.

Można użyć tabeli już zdefiniowanych w szablonie Numbers, zmodyfikować je lub
utworzyć własne. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak, zobacz „Definiowanie tabel do
ponownego użytku“ na stronie 54.