Numbers - Określanie domyślnych atrybutów pól tekstowych i kształtów

background image

Określanie domyślnych atrybutów pól tekstowych i kształtów

Domyślne atrybuty pól tekstowych i kształtów określają ich początkowy kolor,
rozmiar i orientację po umieszczeniu na arkuszu. Ustalają one również wygląd tekstu
umieszczanego w polach tekstowych i kształtach.

Jak określić domyślny wygląd pól tekstowych i kształtów?

1

Dodaj obiekty do arkusza.

Kliknij w „Pole tekstowe” w pasku narzędzi, aby dodać pole tekstowe. Kliknij w „Kształty”
w pasku narzędzi, aby dodać kształt (wybierz go z rozwiniętego wówczas menu).

2

W celu ustalenia atrybutów tekstu w polu tekstowym lub kształcie, zaznacz dany

obiekt, dodaj do niego tekst, po czym sformatuj go w odpowiedni sposób.
Szczegółowe instrukcje znajdziesz w rozdziale „Formatowanie wielkości i wyglądu
tekstu“ na stronie 176.

3

Jeżeli chcesz określić atrybuty obiektu, zaznacz pole tekstowe lub kształt i postępuj

zgodnie z opisem w „Manipulowanie, porządkowanie i zmiana wyglądu obiektów“ na
stronie 226.

4

Zachowaj pole tekstowe i kształt jako obiekty domyślne.

W celu zachowania tekstu: zaznacz pole tekstowe, po czym wybierz Format >
Zaawansowane > Zdefiniuj domyślny styl pola tekstowego.
W celu zachowania kształtu: zaznacz kształt, po czym wybierz Format >
Zaawansowane > Zdefiniuj domyślny styl kształtu.

262

Rozdział 12

Projektowanie własnych szablonów Numbers

background image

Rozdział 12

Projektowanie własnych szablonów Numbers

263

5

Usuń pole tekstowe i kształt z arkusza.