Numbers - Definiowanie domyślnych wykresów, pól tekstowych, kształtów i obrazków dla własnego szablonu

background image

Definiowanie domyślnych wykresów, pól tekstowych,
kształtów i obrazków dla własnego szablonu

Szablon zawiera domyślne atrybuty, stosowane gdy użytkownik szablonu dodaje jeden
z następujących obiektów:

Wykresy

Â

Pola tekstowe

Â

Kształty

Â

Importowane obrazki

Â

Możesz użyć domyślnych ustawień istniejących już w szablonie lub zmienić je
i dostosować do własnych potrzeb.

Czynność

Informacje

Określanie domyślnych atrybutów wykresu

„Określanie domyślnych atrybutów dla
wykresów“ na stronie 262

Określanie domyślnych atrybutów pól tekstowych
i kształtów

„Określanie domyślnych atrybutów pól
tekstowych i kształtów“ na stronie 262

Określanie domyślnych atrybutów obrazków

„Określanie domyślnych atrybutów dla
importowanych obrazów“ na stronie 263