Numbers - Wysyłanie arkusza kalkulacyjnego jako załącznika do wiadomości email

background image

Wysyłanie arkusza kalkulacyjnego jako załącznika do
wiadomości email

Arkusz kalkulacyjny można dołączyć do wiadomości email jako dokument Numbers,
dokument PDF lub dokument Excela. Załącznik w formacie Numbers utrzymuje
ewentualne ustawienia związane z zabezpieczeniem przy pomocy hasła.

Jak dołączyć arkusz kalkulacyjny do wiadomości email?

1

Jeżeli chcesz wysłać arkusz w formacie Numbers, możesz go wcześniej zabezpieczyć

hasłem.
Zobacz „Zabezpieczanie arkusza kalkulacyjnego hasłem“ na stronie 32, aby dowiedzieć
się więcej o zabezpieczaniu arkuszy kalkulacyjnych hasłem.

2

Wybierz Udostępnij > Wyślij dokument za pomocą Mail, po czym wybierz Numbers,

Excel lub PDF z podmenu.

W domyślnym programie pocztowym utworzona zostanie nowa wiadomość,
zawierająca załącznik z arkuszem kalkulacyjnym w formacie Numbers, Excela lub PDF.