Numbers - Wysyłanie arkusza kalkulacyjnego do iWeb

background image

Wysyłanie arkusza kalkulacyjnego do iWeb

Jeżeli używasz (lub zamierzasz używać) programu iWeb do tworzenia strony
internetowej, możesz wysłać arkusz kalkulacyjny Numbers bezpośrednio do blogu lub
podcastu utworzonego w iWeb. Dokument taki stanie się załącznikiem, który będą
mogły pobrać osoby odwiedzające daną stronę.

Jak wysłać arkusz do iWeb?

1

Upewnij się, że masz zainstalowany iWeb '08 lub nowszy.

2

Otwórz arkusz kalkulacyjny Numbers, po czym wybierz Udostępnij > Wyślij dokument

do iWeb, a następnie wybierz „Numbers” lub „PDF” z podmenu.
Liczby: Tworzy zarchiwizowaną wersję arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli arkusz
zabezpieczony został hasłem, zabezpieczenie to zostanie utrzymane.
PDF: Tworzy wersję w formacie PDF.

3

Jeżeli iWeb nie jest otwarty, automatycznie się otworzy i pojawi się okno z możliwością

wyboru nowego lub istniejącego blogu lub podcastu, do którego ma zostać dołączony
arkusz. W sytuacji, gdy masz tylko jeden blog lub podcast, arkusz zostanie dołączony
do niego od razu.

Po opublikowaniu witryny, najnowsze załączniki są automatycznie przesyłane do
biblioteki iTunes u odwiedzających, którzy zasubskrybowali blog lub podcast (dotyczy
tylko dokumentów opublikowanych w formacie PDF).

Więcej informacji o korzystaniu z iWeb i projektowaniu stron internetowych znaleźć
można w pomocy iWeb. Należy otworzyć ten program i wybrać z menu Pomoc >
Pomoc iWeb.

258

Rozdział 11

Udostępnianie swojego arkusza kalkulacyjnego Numbers

background image

Rozdział 11

Udostępnianie swojego arkusza kalkulacyjnego Numbers

259