Numbers - Eksportowanie arkusza kalkulacyjnego w formacie Excela

background image

Eksportowanie arkusza kalkulacyjnego w formacie Excela

Pliki Excela mogą być otwierane i edytowane za pomocą programu Microsoft Excel
w systemie Mac OS X oraz w systemie Windows.

Każda tabela przekształcana jest w osobny arkusz Excela. Jeżeli jest więcej tabel,
pozostałe obiekty umieszczane są na kolejnych arkuszach.

Oto sposoby eksportu arkusza kalkulacyjnego w formacie Excela:
Wybierz Udostępnij > Eksportuj i kliknij w „Excel”.

m

Zaznacz „Podsumowanie”, jeżeli nie chcesz, aby do dokumentu złożonego z wielu
arkuszy dołączony został także arkusz z podsumowaniem. Kliknij w „Dalej”, aby podać
nazwę i miejsce zachowania pliku, po czym kliknij w „Eksportuj”, aby go utworzyć.
Wybierz Plik > Zachowaj jako, zaznacz „Zachowaj kopię jako” i wybierz „Dokument

m

Excel” z menu znajdującego się poniżej. Zobacz „Zachowywanie arkusza
kalkulacyjnego“ na stronie 33, aby dowiedzieć się więcej o innych możliwościach przy
zachowywaniu dokumentów w ten sposób.

Obliczenia wykonywane przez niektóre formuły mogą być inne w Excelu.