Numbers - Przypisywanie nazw kolumn do nazw pól książki adresowej

background image

Przypisywanie nazw kolumn do nazw pól książki adresowej

W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie wszystkich pól książki adresowej, które
są obsługiwane przez Numbers. Synonimy nazw pól to alternatywne nazwy, których
można użyć w celu dodania wartości z danego pola.

Nazwy pól książki adresowej

Synonimy nazw pól

Przedrostek

Tytuł, prefiks

Nazwisko

Nazwisko

Imię

Pierwsze imię

Sufiks

Tytuł zawodowy, tytuł naukowy

Przezwisko

Nazwisko panieńskie

Tytuł

Oddział

Departament

Firma

Telefon (pierwszy dostępny numer)

Główny telefon

Służbowy - telefon

Prywatny - telefon

Tel. komórkowy

Telefon komórkowy, komórka

Prywatny - faks

Służbowy - faks

Pager

Beeper

Inny telefon

Email (pierwszy dostępny adres)

Adres e-mail, email

Służbowy - email

Prywatny - email

Inny - email

URL (pierwszy dostępny URL)

URL w pracy

URL domowy

Inny URL

Urodziny

AIM (pierwszy dostępny adres)

IM, nazwa IM, identyfikator IM, adres IM, czat,
nazwa na czacie, adres czatu

background image

Nazwy pól książki adresowej

Synonimy nazw pól

Służbowy - AIM

IM w pracy, nazwa IM w pracy, identyfikator IM w
pracy, adres IM w pracy, czat w pracy, nazwa na
czacie w pracy, adres czatu w pracy

Prywatny - AIM

IM w domu, nazwa IM w domu, identyfikator IM
w domu, adres IM w domu, czat w domu, nazwa
na czacie w domu, adres czatu w domu

Inny - AIM

inny IM, inna nazwa IM, inny identyfikator IM, inny
adres IM, inny czat, inna nazwa na czacie, inny
adres czatu

Yahoo

Służbowy - Yahoo

Prywatny - Yahoo

Inny - Yahoo

Adres

Adres zamieszkania (pierwszy dostępny adres)

Ulica

Miasto (pierwsze dostępne miasto)

Miejscowość

Stan (pierwszy dostępny stan)

Kod pocztowy

Kod

Kraj (pierwszy dostępny kraj)

Służbowy - adres

Adres pracy

Adres zatrudnienia

Miasto zatrudnienia

Miejscowość zatrudnienia

Stan zatrudnienia

Kod pocztowy zatrudnienia

Kod pocztowy w pracy, kod pocztowy miejsca
zatrudnienia

Kraj zatrudnienia

Adres domowy

Adres zamieszkania

Ulica zamieszkania

Miasto zamieszkania

Miejscowość zamieszkania

Stan zamieszkania

Domowy kod pocztowy

Kod pocztowy w domu, kod pocztowy miejsca
zamieszkania

Kraj zamieszkania

Inny adres

Inna ulica

Inna nazwa ulicy

248

Rozdział 10

Dodawanie danych z Książki adresowej do tabeli

background image

Rozdział 10

Dodawanie danych z Książki adresowej do tabeli

249

Nazwy pól książki adresowej

Synonimy nazw pól

Inne miasto

Inna miejscowość

Inny stan

Inny kod pocztowy

Pozostały kod pocztowy

Inny kraj

Notatki

Uwagi